Skip to main content

Afdruk

Hansehotel Attendorn Betreibergesellschaft mbH Finnentroper Straße 26 57439 Attendorn

Vertegenwoordigd door bedrijfsleider: de heer Gerhard Rosenberg

Contact: Telefoon +49 2722 63 80 0 Fax +49 2722 63 80 100 E-mail: info@hansehotel-attendorn.de

Inschrijving in het register: Rechtbank van Siegen Registratienummer: HRB 9755

BTW-nummer: BTW-identificatienummer overeenkomstig §27 a Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE 28 26 06 565

Verantwoordelijkvoor de inhoud: Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 MDStV: Thomas Bergner, Angelika Friedrich (adres zoals hierboven)

Ontwerp en technische uitvoering:Reclamebureau netzpepper

Copyright Hansehotel Attendorn Betreibergesellschaft mbH behoudt zich alle rechten voor, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en verspreiding via speciale processen (bijv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken). Success Hotel Management GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele zetfouten of voor de juistheid van de inzendingen.

Gebruiksrechten Alle teksten, alle foto's, alle vormgevingselementen van deze website zijn - tenzij een ander auteursrecht is aangegeven - auteursrechtelijk beschermd voor de uitgever. Elk gebruik buiten de enge grenzen van het auteursrecht is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten voorbehouden. Sommige van de op deze site gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van: Fotolia

Merkenrecht Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de op deze website genoemde en getoonde benamingen, handelsmerken, logo's en merknamen eigendom zijn van de desbetreffende bedrijven en/of personen en onderworpen zijn aan het auteursrecht!

Internetvoorwaarden Het internet werkt als een gedecentraliseerd netwerk met tussentijdse opslag en overdracht van tijdelijke gegevens. Een garantie voor het uitsluiten van manipulatie, van toevallige vervalsing en een garantie voor het gebruik van alleen actuele gegevens (bijv. oude versie nog in de cache) op het verbindingstraject van aanbieder naar gebruiker kan daarom momenteel niet worden gegeven. Wij wijzen daarom op deze systeemgebonden beperking: U ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van het internet. Daarom kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de gegevens en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens.

Beeldrechten

Op deze website zijn foto's van de volgende fotografen gebruikt:

© Klaus Eppele/fotolia.com, © Kzenon/fotolia.com, © Nejron Photo/fotolia.com, © vgstudio/fotolia.com, © Yuri Arcurs/fotolia.com, © Kurhan/fotolia.com, © m.schuckart/fotolia.com, © Robert Kneschke/fotolia.com, © Kati Molin/fotolia.com, © Pavel Losevsky/fotolia.com, © micromonkey/fotolia.com, © pressmaster/fotolia.com, © brodtcast/fotolia.com, © Kadmy/fotolia.com, © majeczka/fotolia.com, © Goran Bogicevic/fotolia.com, © Deklofenak/fotolia.com, © lichtmeister/fotolia.com, © Maridav/fotolia.com, © CandyBox Images/fotolia.com, © Patrizia Tilly/fotolia.com, © kab-vision/fotolia.com, © bofotolux/fotolia.com, © Sergej Khackimullin/fotolia.com, © .shock/fotolia.com, © Amir Kaljikovic/fotolia.com, © lily/fotolia.com, © Franz Pfluegl, © Yuri Arcurs, © Andres Rodriguez, © nyul, © oksix, © Andrew Bayda, U. J. Alexander © stock.adobe.com, © saxlerb/stock.adobe.com, © gstockstudio/stock.adobe.com, © Africa Studio/stock.adobe.com, ©Fotografie Bjoern Luelf

Stadsgezicht Attendorn: Door Bärwinkel,Klaus - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92732907

Pyramiden van Sauerland: Door Petra Klawikowski - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42053747

Platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissiehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ Fotocredits: